Bestyrelse

Formand
Bo Viktor Jensen

Bestyrelsesmedlemmer

Dansk Socialrådgiverforening
Birgit Larsen
Malernes Fagforening
Claus Jensen
Dansk El-Forbund Vestsjælland
Erik Magdal
Serviceforbundet
Inge Neander
Dansk Metal Fjordbyerne
Jesper Christensen
Socialpædagogernes Landsforbund
Karsten Stegmann
3F – Næstformand
Kim Neve
Teknisk Landsforbund
Lene Ertner
HK Sjælland
Michael Rosenberg
Danmarks Lærerforening
Pernille Nørgaard
BUPL Midtsjælland
Pia Ungstrup Petersen
Kost og Ernæringsforbundet
Rikke Kristensen
Dansk Sygeplejeråd
Søren Petersen
FOA
Tina Pedersen
Roskilde Lærerforening – Næstformand
Tina Svarre Hasselager